otvorenie oftalmologickej ambulancie v Liptovskom Hrádku

oslava 160. výročia založenia nemocnice

zúčastnili sme sa na športovom dni zdravotníkov

otvorenie zrekonštruovanej neurologickej JIS

19

zakúpenie nového moderného mamografického prístroja

zrekonštruovali sme cesty a spevnené plochy

otvorenie novej JZS oftalmologickej v pavilóne J