Oznam o zákaze návštev v nemocnici

Vážená verejnosť
oznamujeme Vám, že vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením 🦠 COVID -19 sú v súčasnosti v nemocnici

❌zakázané akékoľvek návštevy hospitalizovaných pacientov.

Výnimky sú povolené len
a) pre kňazov za účelom podávania sviatosti ťažko chorým a umierajúcim,
b) u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,
c) sprievodca pri pôrode s negatívnym antigénovým testom.
Za pochopenie ďakujeme. 👍

Otvorili sme gastroenterologickú ambulanciu pre verejnosť

Otvorili sme gastroentrologickú ambulanciu aj pre verejnosť
Vážení pacienti,
s radosťou Vám oznamujeme, že naša gastroentrologická ambulancia pri internom oddelení LNsP
✅ spustila ambulantnú a dispenzárnu starostlivosť pre všetkých pacientov VšZP, Union, Dôvera.
Ako sa k nám môžete objednať?
☎ telefonicky na telefónnom čísle 044/55 63 226 alebo osobne každý deň v čase medzi 13:00 – 15:00
Kde sa gastroentrologická ambulancia nachádza?
📍 v suteréne pavilónu B (v ľavo)
Nezabudnite si so sebou priniesť:
✅ výmenný lístok od praktického lekára alebo doporučujúceho špecialistu.

Režim návštev v Liptovskej nemocnici

Režim návštev v Liptovskej nemocnice MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš – postupuje sa naďalej v súlade  s vyhláškou č. 238/2021

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. c),e) a z) zákona sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring, v stupni Ostražitosť alebo v 1., 2., alebo 3. stupni ohrozenia podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2, povinní zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie na všetkých lôžkových oddeleniach zariadenia.

(2) Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na návštevy:

  1. a) kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
  2. b) u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,
  3. c) osôb, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
  4. d) osôb, ktoré sú najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
  5. e) osôb, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  6. f) osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, alebo

g) osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín od odberu; povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 sa nevzťahuje na osobu do 12 rokov veku.

Znenie celej vyhlášky nájdete tu: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_238.pdf