Oznam o dočasnom obmedzení prevádzok niektorých očných ambulancií

ℹ Oznam o obmedzení prevádzok niektorých očných ambulancií ℹ
Vážení pacienti,
touto cestou Vám oznamujeme, že z personálnych dôvodov bude prevádzka našich očných ambulancií nasledovná:
❌ očná ambulancia I. MUDr. Ivety Jarošovej – prerušená prevádzka do odvolania,
❌ očná ambulancia II. MUDr. Lenky Bobušovej – prerušená prevádzka do odvolania,
✅ očná ambulancia I. MUDr. Sidónie Sivákovej – v prevádzke denne,
✅ očná ambulancia III. Liptovský Hrádok – v prevádzke denne okrem stredy,
✅ pacienti čakajúci na očné operácie budú telefonicky kontaktovaní.
☎️ Pacientom z ambulancií ktoré t.č. neordinujú zabezpečíme v prípade potreby elektronický predpis liečiv a v neodkladných prípadoch po telefonickej konzultácii očné vyšetrenie.
Za pochopenie ďakujeme a o znovuspustení ambulancií Vás budeme informovať. ?ℹ

Dar pre zdravotníkov od pivovarníkov z Liptova

? Dar pre zdravotníkov od pivovarníkov z Liptova ?
Dnes nás veľmi milo prekvapili pivovarníci z pivovaru Nilio, ktorí sa rozhodli potešiť našich zdravotníkov ?‍⚕️ 120 nealkoholickými pivami z ich vlastnej produkcie. ?
❓ Prečo sa rozhodli obdarovať práve nás ❓
„Pivovar Nilio vznikol 1.7.2020. Je súčasťou kaviarne Arch caffe v Liptovskom Mikuláši a ako prvý na Slovensku sa špecializuje na produkciu remeselných nealkoholických pív. Keďže si uvedomujeme, že situácia je náročná najmä pre zdravotníkov, chceli by sme aj našou pomocou zdôrazniť dodržiavanie R-O-R a týmto darom v podobe našich nealkoholických pív dať najavo ľuďom v prvej línií, že sme v tom spolu a za ich prácu im veľmi ďakujeme.“ uviedol Juraj Vongrej, technológ pivovaru Nilio.
Za dar a ich podporu zo ❤ ďakujeme. ?

Neurologické oddelenie po tretíkrát medzi najlepšími v liečbe cievnej mozgovej príhody

 Neurologické oddelenie v Liptovskej nemocnici je súčasťou centier poskytujúcich liečbu cievnych mozgových príhod, takzvaných iktových centier. Kvalita poskytovanej starostlivosti v týchto centrách je monitorovaná a pravidelne vyhodnocovaná. Medzi sledované parametre patrí napríklad percento liečených pacientov za pomoci trombolýzy (podanie lieku na rozpustenie zrazeniny), percento pacientov liečených katatrizačne (vytiahnutie zrazeniny mechanicky), či rýchlosť zahájenia liečby.

Dáta boli hodnotené z údajov zaznamenaných do Národného registra, ktoré sa odtiaľ každoročne anonymizované odosielajú do registra RESQ, kde sú následné vyhodnocované a nemocniciam sú udeľované ocenenia Angels Awards.

Ocenenia sa vyhodnocujú podľa stanovených kritérií kvality European Stroke Organisation (ESO). Na základe výsledkov týchto kritérií môžu nemocnice získať zlatý, platinový, alebo diamantový status. V minulosti sa tieto ocenenia udeľovali za každý štvrťrok, avšak nakoľko máme na Slovensku dlhodobo kvalitnú zdravotnú starostlivosť o pacientov s CMP, v záujme zachovania motivácie bude udeľované už len jedno ocenenie ročne.

Pred pár dňami k nám dorazila skvelá správa, že neurologické oddelenie Liptovskej nemocnice získalo za rok 2019 najvyššie diamantové ocenenie. Diamantové ocenenia sa odovzdávajú na európskej konferencii ESOC, ktorá prebiehala tentokrát len virtuálne. Z ocenenia sa tešia aj na neurologickom oddelení a dôvod na radosť má najmä pán primár MUDr. Michal Kováčik, ktorý túto správu okomentoval takto:

Opakované udelenie najvyššieho ocenenia kvality Angels Awards pod záštitou European Stroke Organisation je ocenením práce kolektívu neurologického oddelenia v roku 2019. Získať ocenenie prvý krát bolo náročné, ešte náročnejšie je však držať stabilnú úroveň dlhodobo. Ocenenie vnímam aj ako výsledok práce celej nemocnice a jej menežmentu, nakoľko na starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou sa podieľajú aj iné odbornosti. Myslím, že dôležité je menovať pracovisko radiológie, ktoré veľmi promptne a ústretovo reagovalo na stále náročnejšie požiadavky na akútny vyšetrovací zobrazovací algorytmus. Za dôležité pokladám tiež spomenúť naše Doliečovacie oddelenie, na ktoré sa častokrát zabúda a ktoré preberá od nás častokrát tie menej úspešné, ale klinicky o to závažnejšie prípady. Je pravdepodobné, že vo svetle aktuálnych COVID-19 udalostí táto pozitívna správa zanikne, a to zrejme vcelku oprávnene. Verím však, že nezanikne náš enthuziazmus liečiť pacientov s neurologickými ochoreniami.

Očkovanie proti COVID-19 už aj v našej nemocnici

?Očkovanie prti COVID-19 už aj v našej nemocnici?
Od dnešného rána sme spustili očkovanie proti spoločnému nepriateľovi aj v našom zdravotníckom zariadení. ?
Prvým zaočkovaným zdravotníkom ?‍⚕️bol námestník pre LPS a primár chirurgického oddelenia Ján Drobčo a postupne dostanú očkovaciu látku všetci zamestnanci, ktorí o očkovanie prejavili záujem.
Tak ako všetky očkovacie centrá, aj my sa budeme držať celoštátneho očkovacieho plánu a v najbližších týždňoch privítame v očkovacom centre aj verejnosť. ?‍??‍??
O možnosti prihlásiť sa na očkovanie Vás budeme priebežne informovať. ℹ️

Oznam o znovuspustení činnosti interných ambulancií

ℹ️ OZNAM znovuspustení činnosti interných ambulancií ℹ️
Vážení pacienti,
touto cestou Vám oznamujeme, že od 12. 04. 2021 obnovuje svoju činnosť:
✅ interná ambulancia MUDr. Ujcovej,
a od 19. 04. obnovujú svoju činnosť:
✅ nefrologická ambulancia MUDr. Šajgalíka (pondelky)
✅ kardiologická ambulancia MUDr. Kyčinu (utorky a piatky) a MUDr. Fiolekovej (stredy).
Do kardiologickej ambulancie sa môžete objednať v čase medzi 07:00 – 08:00 a 14:00 – 14:45. V čase obeda bude sestrička volať pacientom ohľadne výsledkov.
Zároveň Vás prosíme aby ste si na vyšetrenie doniesli negatívny Antigénový test nie starší ako 7 dní, v prípade potreby môžete využiť na otestovanie odberné miesto pred vstupom do areálu nemocnice.