Nová infúzno-perfúzna zostava pre neurologickú JIS

Nová infúzno-perfúzna zostava pre neurologickú JIS

Vzácny dar v podobe infúzno-perfúznej zostavy sa podarilo získať pre neurologickú JIS vďaka Taipei Representative Office Bratislava, Mikulášskemu okrášľovaciemu spolku a Občianskemu združeniu Liptovskej nemocnice.
Infúzno-perfúzna technika bude slúžiť pacientom vo vážnych stavoch na podávanie intravenóznych liečiv.
Kvôli aktuálnej situácii nebolo možné, aby nám zástupcovia vyššie uvedených inštitúcií odovzdali dar osobne. Aspoň touto cestou chceme všetkým vyššie uvedeným organizáciám veľmi pekne poďakovať za ich rozhodnutie podporiť práve našu nemocnicu.
Veríme, že to čo dávajú, sa im niekoľkonásobne vráti. ĎAKUJEME!

Čo je nové v našej nemocnici? Zmeny, kotré zasiahli každého z nás…

ČO JE NOVÉ V NAŠEJ NEMOCNICI? Zmeny, ktoré zasiahli každého z nás…

Zhoršenie epidemiologickej situácie vo vzťahu k ochoreniu COVID-19, prinieslo zmenu charakteru prevádzky nemocnice, kde sa z tzv. bielej nemocnice stáva nemocnica bielo – červená. Na príkaz ministra zdravotníctva bolo v nemocnici vyčlenených 28 lôžok pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov pozitívnych, resp. suspektných na ochorenie COVID-19. Uvedená tzv. reprofilizácia priniesla veľa prevádzkových zmien, interné oddelenie bolo presťahované do chirurgického pavilónu, spolu s ambulantnou zložkou v odbore vnútorné lekárstvo.

Presťahovanie ovplyvnilo prevádzku všetkých oddelení, ambulancií a pracovísk jednodňovej zdrav. starostlivosti. Je potrebné si uvedomiť, že vytvorením nového oddelenia sme došli na hranicu svojich personálnych a materiálno – technických možností, ktoré máme k dispozícii.

Každé oddelenie, pracovisko, ambulancia sa musí uskromniť, aby mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť v neobmedzenom rozsahu pre všetkých ostatných pacientov.

     Uvedená situácia je preverením fyzických a duševných síl  všetkých pracovníkov nemocnice. Personálnu situáciu v povolaní lekár je zatiaľ možné zvládnuť len vďaka tomu, že sa podarilo získať nových lekárov absolventov, ktorí budú pracovať pod vedením skúsených lekárov špecialistov. Vážna situácia je v povolaní sestra, kde je vysoká veková štruktúra  sestier, s tým súvisiace zdravotné problémy  a najmä ich výrazný nedostatok.

Zamestnanci nemocnice vykonávajú všetky činnosti tak, aby sa zvládla uvedená situácia, avšak z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 boli zastavené akékoľvek plánované operácie, a v súčasnosti sa vykonávajú len nevyhnutné a urgentné operácie.

     Ochorenie COVID-19 nie je len záležitosťou nemocnice a jej zamestnancov, ale je to problém celého Slovenska a všetkých jeho obyvateľov.

Chcel by som našim obyvateľom Liptova odkázať, že súčasná situácia prináša veľa negatívnych pocitov, že pocity beznádeje, smútku, strachu a úzkosti pociťuje každý z nás, my to zatiaľ  ešte zvládame a len vďake vzájomnej silnej podpore a nášmu presvedčeniu, že sme „zdravotníci“. Dokedy, to však záleží aj od Vás. Týmto by som Vás chcel poprosiť o zhovievavosť, trpezlivosť a rešpektovanie našich pokynov, príkazov, ktoré často nie sú príjemné, ale žiaľ sú nevyhnutné.

     Zdravotníci sú tiež ľudia, ktorí majú svoje súkromné životy, rodiny, deti, rodičov, svoje zdravotné problémy….

Čo povedať na záver, držme si palce, aby sme to zvládli a aby táto pandémia v každom z nás objavila len to dobré a nenarušila nám medziľudské vzťahy.

Pandémia skončí, ale narušené medziľudské vzťahy sa už nemusia nikdy upraviť….

MUDr. Ján Drobčo, námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť a člen krízového štábu v LNsP Liptovský Mikuláš.

Oznam o ukončení činnosti onkologickej ambulancie

❗️OZNAM o ukončení činnosti ONKOLOGICKEJ AMBULANCIE❗️
Vážení pacienti,
touto cestou Vám oznamujeme, že ONKOLOGICKÁ AMBULANCIA ?‍⚕️MUDr. Bodorovej ❌ukončí svoju činnosť 31. 12. 2020❌.
Momentálne sa snažíme zabezpečiť nového onkológa a o ďalšom priebehu Vás budeme informovať.

Zrušenie plánovaných operácií

Vážení pacienti,
touto cestou Vám oznamujeme, že s platnosťou od 07. 10. 2020 až do odvolania sú všetky plánované operácie zrušené z dôvodu zhoršujúcej sa hygienicko-empidemiologickej situácie. Naše zdravotnícke zariadenie bude vykonávať len akútne operácie. Za pochopenie ďakujeme.