REHOĽNÉ SESTRY CHCÚ POVZBUDIŤ NAŠICH SENIOROV

Pre seniorov z domovov sociálnych služieb ŽSK, ktorí sa cítia osamelo, zmätene alebo neinformovane, je po novom k dispozícií nová telefonická linka „služba ucha“. Pondelok až piatok ich vypočujú rehoľné sestry, ktoré im dodajú povzbudenie, informácie, prípadne modlitbovú podporu. Do bezplatnej linky, ktorá vznikla v spolupráci Slovak Telekomu a rehoľných sestier zo štyroch kongregácií sa podarilo zapojiť aj Žilinskú župu.Na otázky seniorov odpovie 27 rehoľných sestier počas pondelka a piatka v čase od 9.00 do 18.00. Jedným z dôvodov vzniku služby bola vyťaženosť linky 155, ktorú zvykli využívať osamelí seniori. Druhým dôvodom je empatia a povzbudenie, ktoré vedia rehoľné sestry seniorom poskytnúť.

„So sestrami sme sa dohodli, že budeme zdieľať ich kontakt intenzívnejšie v ŽSK, za čo boli vďačné. Seniori zo ŽSK, ktorí sa rozhodnú zavolať si, sa rozhodnú dobrovoľne a zároveň ich to nebude nič stáť,“ povedal Marcel Rypák z Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja.

Linka je prednostne určená pre seniorov, no môžu ju využiť aj ľudia mimo seniorského veku, ak sa cítia osamelí.

Bezplatná linka funguje od 31. marca na čísle 0800 188 610
Aj týmto spôsobom chce Žilinský samosprávny kraj zabezpečiť pre lepšiu starostilovosť o seniorov počas pandémie. Budeme radi ak o linke informujete aj vašich seniorov.

Buďme na blízku tým, ktorí sú najviac ohrození

Zdroj: https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/reholne-sestry-chcu-povzbudit-nasich-seniorov.html

Odoberáme vzorky na testovanie COVID-19

Už aj v našej nemocnici máme otvorené odberové miesto na testovanie pacientov na ochorenie COVID-19.

Upozorňujeme, že testovaní sú len objednaní pacienti, nevstupujte preto k odbernému miestu bez objednania a nasledujte všetky pokyny

KTO BUDE TESTOVANÝ?

 žiadatelia/pacienti zaregistrovaní cez aplikáciu Moje ezdravie alebo cez https://www.korona.gov.sk
 žiadateľovi/pacientovi bude vygenerovaný jednoznačný identifikátor tzv. COVID-19-PASS prípadne SMS kód a bude mu naplánovaný dátum odberu, čas odberu a určené odberové miesto!!!
 žiadateľ/pacient sa pred, počas a aj po odbere preukazuje platným COVID-19-PASSOM (SMS kódom)
 bez platného COVID-19-PASSU (SMS kódu) nie je možné vykonať odber vzorky!!!
 zároveň upozorňujeme, že samoplatcom vzorky NEODOBERÁME!
nezabudnite si so sebou priniesť občiansky preukaz, o predloženie ktorého Vás môžeme požiadať

ČO AK PRÍDETE AUTOM? ?

 v prípade ak máte vygenerovaný COVID-19-PASS (SMS kód) a prídete na odber autom je potrebné dodržiavať pokyny personálu
 ak sa s Vami v aute nachádzajú iné osoby, ktoré nemajú platný COVID-19-PASS (SMS kód) nebudú odobraté žiadne vzorky

KDE SA NACHÁDZA ODBEROVÉ MIESTO?

odberové miesto sa nachádza vľavo pri filtračnom stane pred hlavným vstupom do nemocnice

Prosíme všetkých aby dodržiavali pokyny personálu a zároveň aby neparkovali v priestoroch odberovej zóny a zóny triážneho miesta. Za pochopenie ďakujeme. ?

Pred vstupom do nemocnice sme spustili filtrovanie pacientov

Vážení pacienti a návštevníci nemocnice,

od 03. 04.  funguje v našej nemocnici triediaci filter pacientov – záchytné stanovisko pre všetkých pacientov, ktorí prídu do nemocnice.

Triediaci filter sa nachádza v kontajnerovom systéme pred hlavnou vrátnicou na záchytnom parkovisku.

Každý pacient, ktorý smeruje do nemocnice musí ísť po vyznačenej trase na záchytné parkovisko, kde mu zmerajú telesnú teplotu a zistia sa požadované údaje podľa Hodnotiaceho listu na posúdenie pacienta pri podozrení z ochorenia COVID-19.

Darcovia krvi poskytnú informáciu o darovaní krvi triediacim pracovníkom a preukážu sa preukazom darcu. Ak darca nemá preukaz alebo ide darovať krv prvýkrát, oznámi túto skutočnosť triediacemu pracovníkovi.

Ku triediacemu filtru je možný prístup autom bez nutnosti vystupovania z neho.

Prosíme všetkých pacientov a návštevníkom nemocnice aby prechádzali cez tento filter, rešpektovali pokyny zamestnancov nemocnice a nezatajovali potrebné informácie.
Jediný dostupný vchod je cez hlavnú vrátnicu. Ostatné vchody sú uzatvorené. Zároveň prosíme o rešpektovanie zákazu vstupu a prechodu cez nemocnicu nepovolaným osobám.

Uvedené opatrenia boli zavedené z dôvodu núdzového stavu a v súlade s nariadením hlavného hygienika v súvislosti s ochorením COVID-19. Za pochopenie a rešpektovanie pokynov ďakujeme – ochránite tak seba, ostatných pacientov a našich zdravotníkov

Opatrenia zavedené v našej nemocnici v súvislosti s COVID-19

Opatrenia zavedené v našej nemocnici v súvislosti s COVID-19

 • POSKYTUJEME LEN AKÚTNU (NEODKLADNÚ) ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ
 • ak ste boli objednaní na plánovaný zákrok je potrebné telefonicky alebo e-mailom kontaktovať príslušné pracovisko,
 • fyziatricko-rehabilitačné oddelenie prerušilo svoju činnosť až do odvolania,
 • prerušená je aj činnosť očnej ambulancie v Liptovskom Hrádku, ambulancie anestéziológie a intenzívnej medicíny do odvolania,
 • ambulancia rizikovej poradne pre tehotné je od 19. 03. presťahovaná do pavilónu A (chirurgický pavilón) na 1. poschodie v ľavo pred pôrodníckym oddelením,
 • aj naďalej platí ZÁKAZ NÁVŠTEV na všetkých lôžkových oddeleniach,
 • platí zákaz vstupu do areálu a prechodu cez areál – žiadame obyvateľov, aby nechodili do areálu nemocnice, pokiaľ nemajú akútne zdravotné problémy,
 • vstup do nemocnice je možný len v rúšku, šály, šatke alebo inej vhodnej ochrannej alternatíve,
 • ak potrebujete navštíviť POHOTOVOSŤ pre dospelých alebo pre deti a dorast je potrebné pri vchodoch do budovy ZVONIŤ pomocou elektronického vrátnika a riadiť sa usmerneniami umiestnenými na vchodových dverách,
 • prechodové dvere medzi detskou pohotovosťou a pohotovosťou pre dospelých sú uzamknuté, z tohto dôvodu je potrebné použiť vchod pre CT pracovisko v prípade pohotovosti pre deti a dorast a hlavný vchod v prípade pohotovosti pre dospelých,
 • od 19. 03. bude možné použiť pre automobily len vchod a východ cez hlavnú vrátnicu, východ pre autá popri verejnej lekárni bude uzatvorený.
 • interná ambulancia MUDr. Ujcovej, kardiologická ambulancia, nefrologická ambulancia, neurologická ambulancia prerušili svoju činnosť až do odvolania.

 

Obmedzenia vo verejnej lekárni:

 • v čase medzi 12:00 – 12:45 je lekáreň zatvorená z dôvodu dezinfekcie priestorov,
 • počet pacientov v lekárni je obmedzený na max. 2 naraz,
 • prosíme Vás aby ste preferovali platbu kartou,
 • taktiež Vás prosíme aby ste v prípade akútneho respiračného ochorenia sprevádzaného horúčkou alebo kašľom komunikovali s personálom vo vzdialenosti min. 1 meter od táry.

Za pochopenie a dodržiavanie prijatých opatrení

ĎAKUJEME