Do nemocnice sa dostanete len cez hlavnú vrátnicu

Vážení pacienti a zamestnanci našej nemocnice.
Od 26. 03. 2020 sme uzatvorili druhý vchod a východ popri verejnej lekárni. Do nemocnice sa dostanete len cez hlavnú vrátnicu. Prosíme preto všetkých o dodržiavanie tohto opatrenia, chránite tak svoje zdravie.

Bráničku pri verejnej lekárni budú môcť použiť len pacienti, ktorí idú do verejnej lekárne.

Zároveň by sme touto cestou chceli poďakovať aj príslušníkom Mestskej polície Liptovský Mikuláš, ktorí nám pomáhajú pri usmerňovaní pacientov a zamestnancov a pri dohliadaní na dodržiavanie tohto opatrenia. Výborná spolupráca zároveň prebieha aj na úrovni náčelníka Mestskej polície Liptovský Mikuláš a našim krízovým štábom.

O ďalších opatreniach Vás budeme priebežne informovať. Ďakujeme že ste zodpovední.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie sa teší z nového ultrazvuku

Liptovská nemocnica zakúpila moderný ultrazvuk na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

V našej nemocnici pribudol v uplynulých dňoch nový ultrazvukový prístroj. Tentokrát moderný ultrazvuk rozširuje technologickú rodinu na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Ultrazvuk bude využívaný pri rozlišovacej diagnostike funkčných, zápalových, degenaratívnych a nádorových gynekologických ochoreniach s adekvátnym návrhom liečby.

„Veľkú úlohu zohráva v prenatálnej diagnostike so zameraním na odhaľovanie  vývinových chýb, včasného odhalenia hroziacich predčasných pôrodov, spomaľovanie rastu plodu a jeho prípadné ohrozenie pomocou Dopplerovského vyšetrenia, ako ja ochorenie matky súvisiace s tehotnosťou,“ vysvetľuje primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Ladislav Skladaný.

Medzi najväčšie výhody ultrazvuku patrí výnimočná kvalita obrazu v zobrazovacích 2D, 3D a 4D módoch,  pridaný LCD monitor pri vyšetrení – pacientka môže sledovať priebeh vyšetrenia na druhom monitore a možnosť preniesť získané dáta priamo na USB.

„Aj vďaka novému ultrazvuku prispejeme k pokojnému priebehu tehotenstva a k radosti zo zdravého dieťatka. Tešíme sa, že prispeje k skvalitneniu diagnostiky, vďaka zlepšenej priestorovej rozlišovacej schopnosti s vylepšenou automatizáciou,“ doplnil primár.

Nový prístroj v hodnote 45 600,- eur sme obstarali vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja a poslancov zastupiteľstva ŽSK, ktorí schválili finančné prostriedky na jeho zakúpenie. Gynekologická ambulancia v nemocnici aktuálne prijíma aj nové pacientky. Vyšetrenie môžu využiť klientky všetkých zdravotných poisťovní, či už sú to pacientky hospitalizované v nemocnici, ambulantné pacientky alebo samoplatcovia.

Výzva k zodpovednému správaniu

Milí Liptáci,

vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na celom Slovensku si Vás dovoľujeme poprosiť a vyzvať k zodpovednosti. Hygienicko-epidemiologická situácia je vážna a aby sme ju zvládli, budeme potrebovať pomoc každého jedného z Vás.

Momentálne sa pripravujeme na zvládnutie tejto situácie aj prostredníctvom stavebných úprav našej nemocnice, snažíme sa o získanie čo najväčšieho počtu osobných ochranných pracovných pomôcok (rúška, respirátory, plášte, okuliare, dezinfekčné roztoky …)  a čistiacich prostriedkov a zabezpečenie ochrany Vás ale aj našich zdravotníkov.

Tieto všetky opatrenia budú ale zbytočné, ak zlyhá základný element v našej spoločnosti – zodpovednosť.

Tak ako Vy budete potrebovať našich zdravotníkov  aj oni budú potrebovať Vás. Vyzývame Vás preto, aby ste dodržiavali všetky vydané nariadenia a odporúčania v súvislosti s koronavírusom, nezatajovali informácie potrebné k prvotnej diagnostike Vášho zdravotného stavu, spolupracovali s našimi zdravotníkmi a riadili sa ich pokynmi.  Spojme sa preto v týchto ťažkých časoch a ukážme nielen Slovensku ale celému svetu že sme zodpovední a záleží nám na nás, našich blízkych, kolegoch, susedoch a všetkých obyvateľoch Liptova.

Ďakujeme, že sa správate zodpovedne

Manažment Liptovskej nemocnice

V Liptovskom Hrádku sme otvorili oftalmologickú ambulanciu

Lekárka, ktorá v bývalej poliklinike pôvodne slúžila, odišla koncom roka do dôchodku.

Preto sme s nadšením prijali a podporili iniciatívu našej nemocnice, ktorá sa podujala zachovať očnú ambulanciu pre pacientov na Hornom Liptove. Tí tak nebudú musieť za vyšetrením cestovať do vzdialenejších miest,“ povedala riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková.

Ambulancia bude fungovať v priestoroch, ktorých vlastníkom je župa. V januári 2020 prešla kompletnou rekonštrukciou elektroinštalácie, renováciou podláh na antistatické a bola vymaľovaná i prislúchajúca čakáreň a chodba.

Celková investícia do novej ambulancie bola vo výške 62-tisíc eur. Z toho ŽSK financoval prístrojové vybavenie v hodnote takmer 40-tisíc eur.

Pribudnú ďalšie ambulancie v kraji

Žilinský samosprávny kraj vlani podporil aj vznik šiestich nových ambulancií financami z dotačnej výzvy.

V podpore lekárov pokračuje aj tento rok. Nová výzva na predkladanie žiadostí o dotácie by mala byť predložená už na najbližšom marcovom zastupiteľstve ŽSK.

Zdroj: https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/v-liptovskom-hradku-otvorili-ocnu-ambulanciu/