Dialyzačné sa teší zo štedrého daru od pani Oosterhof

Za posledné roky sa vďaka darcom dostalo do nemocníc niekoľko miliónov eur v podobe darovaného materiálno – technického vybavenia. Výnimkou nie je ani naša Liptovská nemocnica. Najnovšie sa z daru v podobe elektricky polohovateľných postelí teší dialyzačné stredisko. Za tento štedrý dar vďačí naša nemocnica pani Oosterhof z Holandska. Okrem 12-tich elektricky polohovateľných postelí bolo darovaných nemocnici aj 13 nových antidekubitných matracov a 3 špeciálne elektrické kreslá Striker.

Keď Liptov prirastie k srdcu

Celá myšlienka, darovať elektricky polohovateľné postele, vznikla v čase najväčšieho zármutku. Pani Oosterhof pred pár mesiacmi pricestovala spolu s manželom na Liptov, aby mu splnila jeho želanie – ešte raz navštíviť Liptov. Pán Oosterhof trpel vážnou chorobou a počas ich dovolenky bola nevyhnutná hospitalizácia na dialyzačnom stredisku. Aj napriek dobre poskytnutej zdravotnej starostlivosti o pár dní pán Oosterhof zomrel. „Manželovým posledným želaním bolo ešte raz vidieť Liptov. Cestovali sme po celom svete, ale Liptov mu prirástol k srdcu,“ spomína na manžela pani Oosterhof.

Prioritou je dialyzačné stredisko

Pani Oosterhof je vyštudovaná zdravotná sestra. V súčasnosti pracuje v Holandsku v zdravotníckom zariadení, a ako jedna z členov pracovnej skupiny, ktorá rozhoduje o ďalšom využití už vyradeného materiálno-techického zariadenia, sa rozhodla darovať elektricky polohovateľné postele práve našej nemocnici. „V priebehu minulého mesiaca nás pani Oosterhof poctila svojou návštevou a osobne nám dar odovzdala. 6 elektricky polohovateľných postelí  je prioritne umiestnených na dialyzačnom stredisku a ostatné umiestnime podľa potreby na vybrané oddelenia, “ uviedla Ľudmila Pohančeníková, riaditeľka nemocnice.

Okrem odovzdania daru absolvovala pani Oosterhof aj prehliadku nemocnice. Navštívila novorodenecké ,gynekologicko-pôrodnícke, chirurgické a RDO oddelenie.“ Touto cestou sa chceme poďakovať pani Oosterhof za štedrý dar a prejavený záujem o naše zdravotnícke zariadenie.  Do budúcna želáme jej a celej rodine najmä veľa zdravia a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“ poďakoval v mene nemocnice námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ján Drobčo.

Zdroj: www.myliptov.sme.sk

Mgr. Ľubica Stančíková

Nový pomocník pre lekárov OAIM

Od januára 2019 je pre pacientov hospitalizovaných na oddelení anestéziológie a inetenzívnej medicíny (OAIM) LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš k dispozícii nový prístroj na kontinuálnu náhradu funkcie obličiek – OMNI od firmy B Braun.

 Veľká pomoc pre personál OAIM, ako aj pre pacientov

Doteraz bola hemodialyzačná liečba pacientov hospitalizovaných na OAIM vykonávaná formou intermitentnej hemodialýzy na dialyzačnom pracovisku v budove interného oddelenia. „Pre pacientov aj personál OAIM to znamenalo nevyhnutnosť transportu pacienta v kritickom stave (umelá ventilácia pľúc, podpora krvného obehu za kontinuálneho monitoringu životných funkcií) cez dve budovy a dva výťahy, častokrát v noci.“ uviedol Dávid Druska, lekár OAIM.

Takáto liečba sa prekrývala s prácou dialyzačného pracoviska. Ambulantní pacienti v chronickom dialyzačnom programe museli byť presúvaní na náhradné termíny a z dôvodu vyťaženosti dialyzačného pracoviska  nemohli byť akútni pacienti liečení dialyzačnou liečbou každý deň. Liečba pomocou tohto prístroja je vykonávaná priamo na OAIM pri posteli akútne chorého pacienta.

 OMNI prístroj používame ako prvý v pôsobnosti ŽSK a tretí na Slovensku

Od januára bolo zatiaľ na OAIM vykonaných 6 kontinuálnych venovenóznych hemodialýz (CVVHD) a touto liečbou boli liečení 2 pacienti.  „Prístroj obsluhuje vyškolený personál OAIM, v spolupráci s nefrológom. Vďaka spolupráci s laboratóriom klinickej biochémie a zavedením vyšetrenia tzv. ionizovaného kalcia, túto liečbu vykonávame pre pacienta v najbezpečnejšej tzv. regionálnej citrátovej antikoagulácii.“ doplnil doktor Druska.

CVVHD je určená predovšetkým pre obehovo nestabilných pacientov s akútnym obličkovým poškodením, s multiorgánovým zlyhávaním, so zlyhávaním obličiek pri sepse a septickom šoku, s pooperačným akútnym obličkovým zlyhaním, so zvýšenou koncentráciou draslíka v krvnej plazme, zníženou tvorbou moču a  inými závažnými ochoreniami vyžadujúcimi si hemodialýzu. Po zvládnutí akútneho stavu buď pacient už ďalšiu liečbu nevyžaduje, alebo pokračuje v liečbe v rámci chronického dialyzačného programu na dialyzačnom pracovisku.

Prístroj bol zakúpený z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len ŽSK) a jedná sa o vôbec prvý takýto prístroj v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. V rámci celého Slovenska disponujú takýmto prístrojom len ďalšie dve nemocnice.

Ing. Zuzana Marcineková

Zmodernizovaná neurologická JIS a nový bezbolestný mamograf

15.3.2019, Žilina –V Liptovskej nemocnici s poliklinikou je pre pacientov pripravená modernejšia JIS na neurologickom oddelení, ako i bezbolestný mamograf v priestoroch chirurgického pavilónu.

V týchto dňoch bola spustená do prevádzky zrekonštruovaná a rozšírená neurologická jednotka intenzívnej starostlivosti JIS v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Predchádzajúci stav už nevyhovoval kapacitným požiadavkám, ani novým hygienickým a technickým normám. ,,Pôvodná JIS-ka nemala ani samostatnú vzduchotechniku. V nových priestoroch JIS je cirkulácia vzduchu v miestnosti lekára oddelená od vzduchu, aký dýcha pacient. Tým sa znížilo riziko nákazy a prenosu z pacienta na personál,“ uviedol primár neurologického oddelenia Michal Kováčik. Ako ďalej dodal, kvalitná JIS-ka nemocnici veľmi chýbala. V starých priestoroch neurologickej JIS boli umiestnené štyri lôžka a vďaka rozsiahlej rekonštrukcii získalo oddelenie ďalšie dve. Novinkou je i zdvižné zariadenie, ktoré pomáha pri manipulácii s nehybným pacientom. Pribudlo tiež stanovisko pre lekárov a sestry, a vznikol aj nový, moderný a kompletne vybavený priestor, ktorý zodpovedná najnovším štandardom.

Rekonštrukcia netrvala dlho a realizovala sa za plnej prevádzky, pričom ani jeden pacient nebol preložený na iné pracovisko. ,,Podarila sa dobrá vec, z ktorej budú mať úžitok nielen obyvatelia Liptova, ale i všetci návštevníci, ktorí tento región každoročne navštevujú. Pacienti s vážnym neurologickým postihnutím a najmä v urgentných stavoch budú môcť byť hospitalizovaní vo svojom okrese, kde im bude poskytnutá 24-hodinová starostlivosť s najmodernejším vybavením,“ povedala po slávnostnom otvorení žilinská županka Erika Jurinová.

Ženám z Liptova pomôže odbúrať strach z vyšetrenia a zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti aj nový bezbolestný mamografický prístroj, ktorý bol uvedený do užívania. Pôvodný prístroj sa nachádzal už v havarijnom stave. Nový mamograf je plne digitalizovaný, moderný a ekologický. Zvýšila sa aj kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie je bezbolestné a znížili sa aj radiačné dávky. V roku 2018 bolo na pôvodnom mamografe vykonaných 2 320 vyšetrení, pričom v tomto roku sa očakáva, že sa počet preventívnych vyšetrení zvýši.

Ako dodala županka, Žilinský samosprávny kraj má ako jediný v správe 4 vlastné nemocnice. Efektívne fungujúca zdravotná starostlivosť je kľúčovou službou pre občanov v kraji. ,,Som rada, že Liptovská nemocnica s poliklinikou je zasa o malý krok bližšie k napĺňaniu očakávaní nielen verejnosti, ale i lekárov a sestier, ktorí tu pracujú,“ uzavrela županka.

Obe investície v celkovej výške takmer 380-tisíc eur (207-tisíc JIS/169-tisc.mamograf) financoval Žilinský samosprávny kraj. Svoju najstaršiu nemocnicu tak zaradil medzi vysoko kvalitné pracoviská modernej medicíny.

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom v spádovej oblasti Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok s celkovým počtom obyvateľov 72 452.

Zdroj: ŽSK