Otvorili sme nové pracovisko JZS oftalmologickej

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Nemocnica v Liptovskom Mikuláši poskytuje zdravotnú starostlivosť v spádovej oblasti pre 72-tisíc obyvateľov. Počet pacientov, ktorí potrebujú pomoc očného lekára v regióne, stúpa, čoho dôsledkom je aj vyšší nápor na operácie.

Ďalším dôvodom je, že v Liptovskom Mikuláši má oftalmológia dlhoročnú tradíciu, v nemocnicu funguje takmer 60 rokov.

Z vlastných aj štátnych

Zriaďovateľ nemocnice, ktorým je Žilinský samosprávny kraj, prestaval nevyužívanú budovu na moderné pracovisko s priestormi pre pracovisko jednodňovej chirurgie. Použili pri tom vlastné zdroje aj dotáciu z úradu vlády.
Očný pavilón s ambulanciami funguje od polovice septembra, minulý týždeň ho slávnostne otvorila županka Erika Jurinová.

„Naším cieľom je vytvárať v nemocniciach, ktorých sme zriaďovateľom, špecializované pracoviská. Tento pavilón bude poskytovať kompletné odborné vyšetrenia zrakového aparátu,“ povedala županka.

Operovať môžu takmer každý deň

„V novom očnom pavilóne máme dve operačné sály a posilnili sme sa aj personálne. Vďaka tomu máme priestor takmer každý deň v týždni operovať. Na predchádzajúcom pracovisku sme mohli operovať len dva-trikrát do týždňa. Teraz máme vytvorené ideálne podmienky,“ povedala Sidónia Siváková, primárka oddelenia.

,,Doteraz stavebné úpravy a rekonštrukcia celej budovy stáli 1,3 milióna eur a do prístrojového vybavenia sme investovali okolo 300-tisíc eur,“ povedala riaditeľka nemocnice Ľudmila Pohančeníková.

Na prízemí budovy sa nachádza nemocničná lekáreň, v nových priestoroch sú aj ambulancie detskej kardiológie, kardiológie dospelých a všeobecného lekára pre deti.

Čítajte viac: https://myliptov.sme.sk/c/20941044/nemocnica-ma-novy-ocny-pavilon.html#ixzz5UkKFpGvV

Zdroj: www.myliptov.sme.sk

Mgr. Ľubica Stančíková

 

 

 

Vďaka nádácii Pontis získalo novorodenecké oddelenie nový intenzívny inkubátor

Novorodenecké oddelenia Liptovskej nemocnice sa teší z nového inkubátora

Nový čas v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlásili grantovú výzvu určenú nemocniciam „Srdce pre deti pomáha nemocniciam“ do ktorej sa prihlásilo aj naše zdravotnícke zariadenie s projektom „Inkubátor – dajme šancu na život“. Cieľom grantového programu je zlepšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, zlepšiť úroveň starostlivosti o pacienta a získať pre nemocnice a ich oddelenia možnosť moderného prístrojového vybavenia vo všetkých regiónoch Slovenska.  Náš projekt bol hodnotiacou komisiou schválený a boli mu pričlenené finančné prostriedky vo výške 8 400,- €. Po ukončení verejného obstarávania sa finálna čiastka za vysúťažený inkubátor zastavila na hodnote 12 837,60€ s DPH. Zvyšnú sumu sme získali zo zdrojov nášho zriaďovateľa Žilinského samosprávneho kraja.

Ako uvádza primárka novorodeneckého oddelenia MUDr. Miriam Krajčiová potreba získania nového inkubátora bola už akútna

„Ročne v našom zdravotníckom zariadení hospitalizujeme priemerne 100-150 patologických novorodencov a novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou 1500-2500 g, z toho 30-40 nedonosených detí od 33. gestačného týždňa. Na ošetrovanie týchto novorodencov sme mali jediný funkčný bazálny inkubátor, ktorý nespĺňal požiadavky na poskytovanie dostatočnej starostlivosti o nedonosené deti a novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou.“

Inkubátor prispeje k zlepšeniu starostlivosti o najmenších pacientov

Intenzívny inkubátor poskytne nedonoseným novorodencom a deťom s nízkou pôrodnou hmotnosťou dostatočný komfort najmä v prvých dňoch života pri zabezpečení termoneutrálneho prostredia, je efektívny pri vyhriatí podchladeného novorodenca, udržiava vlhkosť, teplotu a koncentráciu kyslíka v stabilných hodnotách, umožňuje reguláciu kyslíka podľa aktuálneho okysličenia dieťaťa, monitorovanie životných funkcií, pomáha minimalizovať nežiadúcu stimuláciu, podporuje rekonvalescenciu a rast.

„Reálne počet pacientov, ktorý budú využívať inkubátor je vyšší, ako počet narodených nedonosených, chorých novorodencov a detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Počet detí s poruchami popôrodnej adaptácie je reálne 320-350 novorodencov ročne.“ dodala primárka novorodeneckého oddelenia.