3.234.208.66 Nemocnica s poliklinikou Lipt.Mikuláą

Užitočné rady pre návštevníkov
Užitočné rady pre návštevníkov

   Vážení návštevníci, odporúčame pripravit sa pred návštevou nemocného,
   keďže nám záleži na zdravotnom stave pacienta, vyberieme si vhodnú dobu a dľžku návštevy,
   počet návštevníkov by nemal byť vyšší ako tri osoby naraz,
   snažíme sa prísť príjemne naladený a s ochotou vypočut nemocného,
   nemocného ukľudníme, potešíme, povzbudíme,
   o starostiach a informáciach, ktoré by ho mohli rozrušiť radšej mlčíme,
   ak začína byť pacient unavený, návštevu taktne ukončíme,
   neodmietame jeho prejavy strachu, ľútosti a zlých pocitov. Ventilácia týchto pocitov má ozdravný
      účinok,
   je samozrejmé, že berieme ohľad na spolupacientov,
   ak chceme nemocnému niečo priniesť, myslíme na striedmosť a vhodnosť - pokiaľ to nevieme
      odhadnúť, opýtame sa ošetrujúceho personálu,
   pri lúčení sa dohodneme na budúcej návšteve - termín dodržíme,

© 2006  Web administrator Ing. Libor Feketík