3.233.239.102 Nemocnica s poliklinikou Lipt.Mikuláą
Nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši

Voľné pracovné miesta

Výberové konanie
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Primár(ka) gynekologicko-pôrodnického oddelenia.
Požiadavky a informácie pre uchadzačov nájdete tu
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk
Zverejnené: 02.02.2020


Prijmeme lekára na:    Detské oddelenie
Kvalifikačné predpoklady: vítaná špecializácia v odbore, zaradenie do špecializácie, alebo absolventa
Základná mzda : lekár so špecializáciou 2330,- €, bez špecializácie 1267,- €
Ponúkané výhody : ubytovanie uchádzačom mimo Lipt. Mikuláš, parkovanie zadarmo a iné výhody zo SF podľa platnej KZ
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    Fyziatricko rehabilitačné oddelenie
Kvalifikačné predpoklady: vítaná špecializácia v odbore, zaradenie do špecializácie, alebo absolventa
Základná mzda : lekár so špecializáciou 2330,- €, bez špecializácie 1267,- €
Ponúkané výhody : ubytovanie uchádzačom mimo Lipt. Mikuláš, parkovanie zadarmo a iné výhody zo SF podľa platnej KZ
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    Psychiatrické oddelenie
Kvalifikačné predpoklady: vítaná špecializácia v odbore, zaradenie do špecializácie, alebo absolventa
Základná mzda : lekár so špecializáciou 2330,- €, bez špecializácie 1267,- €
Ponúkané výhody : ubytovanie uchádzačom mimo Lipt. Mikuláš, parkovanie zadarmo a iné výhody zo SF podľa platnej KZ
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    Interné oddelenie - onkologická ambulancia
Kvalifikačné predpoklady: špecializácia v odbore onkológia
Základná mzda : so špecializáciou 2330,- €
Náborový príspevok 3 000,- €, náborový príspevok zo ŽSK 1 000,- €, stimulačný príspevok na základe dohody.
Ponúkané výhody : ubytovanie uchádzačom mimo Lipt. Mikuláš, parkovanie zadarmo a iné výhody zo SF podľa platnej KZ
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    Rádiodiagnostické oddelenie
Kvalifikačné predpoklady: vítaná špecializácia v odbore, zaradenie do špecializácie, alebo absolventa
Základná mzda : lekár so špecializáciou 2330,- €, bez špecializácie 1267,- €
Ponúkané výhody : ubytovanie uchádzačom mimo Lipt. Mikuláš, parkovanie zadarmo a iné výhody zo SF podľa platnej KZ
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekárov na:    JZS - oftalmologické
Kvalifikačné predpoklady: vítaná špecializácia v odbore , zaradenie do špecializácie, alebo absolvent s minimálnou praxou v odbore
Základná mzda : lekár so špecializáciou 2330,- €, bez špecializácie 1267,- €
Ponúkané výhody : pracovná zmluva na neurčitý čas, ubytovanie uchádzačom mimo Lipt. Mikuláš. parkovanie v areáli nemocnice zdarma......
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    Gynekologicko-pôrodnické oddelenie
Kvalifikačné predpoklady: špecializácia v odbore
Základná mzda : so špecializáciou 2330,- €
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    Chirurgické oddelenie
Kvalifikačné predpoklady: vítaná špecializácia v odbore, zaradenie do špecializácie, alebo absolventa
Základná mzda : lekár so špecializáciou 2330,- €, bez špecializácie 1267,- €
Ponúkané výhody : pracovná zmluva na neurčitý čas, ubytovanie uchádzačom mimo Lipt. Mikuláš
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    oddelenie laboratórnej medicíny – úsek hematológie a transfuziológie
Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť v súlade s nariadením vlády SR č. 96/2010
Mzdové podmienky : Minimálny mzdový nárok podľa zákona č. 578/2004 Z.z.
- lekár bez špecializácie, (vítaný spoločný internistický kmeň) - 1267,- €
- lekár so špecializáciou - 2330,- € + náborový príspevok
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    Oddelenie úrazovej chirurgie
Kvalifikačné predpoklady: absolvent
Základná mzda : bez špecializácie 1267,- €
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekárov pre:    urgentný príjem
Kvalifikačné predpoklady: atestácia v odbore, prípadne zaradeného v odbore, alebo absolventa
Základná mzda : bez špecializácie 1267,- €, so špecializáciou 2330,- €
V prípade záujmu - kontakt:   personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    interné oddelenie a do internej ambulancie
Kvalifikačné predpoklady: atestácia v odbore gastroenterológia, interné lekárstvo, prípadne zaradeného v odbore, alebo absolventa
Základná mzda : bez špecializácie 1267,- €, so špecializáciou 2330,- €
Ponúkané výhody: pracovná zmluva na neurčitý čas, ubytovanie uchádzačom mimo Lipt. Mikuláš a náborový príspevok pre lekára so špec. 2000,- € a pre lekára bez špec. 1000,- €
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie, odbor PaM
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    JZS ORL
Kvalifikačné predpoklady: s atestáciou alebo bez atestácie v odbore
Základná mzda : bez špecializácie 1267,- €, so špecializáciou 2330,- €
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    JZS Urológia
Kvalifikačné predpoklady: atestácia v odbore, prípadne zaradeného v odbore
Základná mzda : bez špecializácie 1267,- €, so špecializáciou 2330,- €
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    ODCH s perspektívou špecializačnej prípravy v odbore geriatria
Kvalifikačné predpoklady: atestácia, alebo postupová skúška z vnútorného lekárstva, event. min. 1 rok praxe na internom oddelení
Základná mzda : bez špecializácie 1267,- €, so špecializáciou 2330,- €
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    RLP
Kvalifikačné predpoklady: atestácia v odbore
Základná mzda : so špecializáciou 2330,- €
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme zdravotníckych laborantov na:    Oddelenie laboratórnej medicíny – úsek hematológie a transfuziológie
Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť v súlade s nariadením vlády SR č. 296/2010
Mzdové podmienky: Základná zložka mzdy - min. mzdový nárok podľa zákona č. 578/2004 Z.z.:
- zdravotnícky laborant bez špecializácie - 902,- €
- zdravotnícky laborant so špecializáciou - 1074,- €
V prípade záujmu - kontakt:   námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť príp. personálne oddelenie
   044/5563 504, 044/5563 526
 e-mail:  namestnicka@nsplm.sk
 e-mail:
  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme praktické sestry do nepretržitej prevádzky na:    neurologické oddelenie
Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť v súlade s nariadením vlády SR č. 296/2010
Mzdové podmienky : Minimálny mzdový nárok podľa zákona č . 578/2004 Z.z. - praktická sestra – 841,- €
V prípade záujmu - kontakt:   námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť príp. personálne oddelenie
   044/5563 504, 044/5563 526
 e-mail:
  namestnicka@nsplm.sk
 e-mail:
  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme zdravotníckych záchranárov do nepretržitej prevádzky na:    pracovisko urgentného príjmu
Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť v súlade s nariadením vlády SR č. 296/2010
Mzdové podmienky : Minimálny mzdový nárok podľa zákona č . 578/2004 Z.z. - zdravotnícky záchranár – 1064,- €
V prípade záujmu - kontakt:   námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť príp. personálne oddelenie
   044/5563 504, 044/5563 526
 e-mail:  namestnicka@nsplm.sk
 e-mail:
  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme sestry do trojzmennej prevádzky na:    interné oddelenie + úsek JIS, neurologické oddelenie + úsek JIS, chirurgické oddelenie + úsek JIS, OAIM
Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť v súlade s nariadením vlády SR č. 296/2010
Mzdové podmienky :
- Základná zložka mzdy - minimálny mzdový nárok podľa zákona č . 578/2004 Z.z., sestra bez špecializácie – 902,- €, sestra so špecializáciou – 1074,- €
- Príplatky nad rámec Zákonníka práce, mesačne 60 - 120 € brutto
- Náborový príspevok – 300 € + 500 €
- Možnosť ubytovania
V prípade záujmu - kontakt:   námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť príp. personálne oddelenie
   044/5563 504, 044/5563 526
 e-mail:  namestnicka@nsplm.sk
 e-mail:
  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme sestry (absolventky) do trojzmennej prevádzky na:    centrálne operačné sály
Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť v súlade s nariadením vlády SR č. 296/2010
Mzdové podmienky :
- Základná zložka mzdy - minimálny mzdový nárok podľa zákona č . 578/2004 Z.z., sestra bez špecializácie – 902,- €
- Príplatky nad rámec Zákonníka práce, mesačne 60 - 120 € brutto
- Náborový príspevok - 300 € + 500 €
- Možnosť ubytovania
V prípade záujmu - kontakt:   námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť príp. personálne oddelenie
   044/5563 504, 044/5563 526
 e-mail:  namestnicka@nsplm.sk
 e-mail:
  ivankova@nsplm.sk


Prijmeme pôrodné asistentky (absolventky) do trojzmennej prevádzky na:    gynekologicko – pôrodnícke oddelenie
Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť v súlade s nariadením vlády SR č. 296/2010
Mzdové podmienky :
- Základná zložka mzdy - minimálny mzdový nárok podľa zákona č . 578/2004 Z.z., sestra bez špecializácie – 902,- €, sestra so špecializáciou – 1074,- €
- Príplatky nad rámec Zákonníka práce, mesačne 60 - 120 € brutto
- Náborový príspevok – 300 € + 500 €
- Možnosť ubytovania
V prípade záujmu - kontakt:   námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť príp. personálne oddelenie
   044/5563 504, 044/5563 526
 e-mail:  namestnicka@nsplm.sk
 e-mail:
  ivankova@nsplm.sk


Prijmeme elektrikára
Kvalifikačné predpoklady: elektrotechnické vzdelanie, osvedčenie § 21 - elektrotechnik, alebo §22, §23
Mzdové podmienky: Základná mzda 812,- €
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme kuchára(ku) do stravovacej prevádzky
Kvalifikačné predpoklady: SOŠ odbor kuchár - čašník, kuchár - cukrár
Termín nástupu : ihneď
Mzdové podmienky: Základná mzda 696,- €
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

© 2006  Web administrator Ing. Libor Feketík