3.234.208.66 Nemocnica s poliklinikou Lipt.Mikuláą

Jednodňová zdravotná starostlivosť
Jednodňová zdravotná starostlivosť
Poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) v rôznych medicínskych oboroch je súčasným celosvetovým trendom. Jednodňová zdravotná starostlivosť rieši chorobné stavy, ktoré nemožno vyriešiť jednorazovou návštevou ambulancie, ale zároveň si nevyžadujú ani niekoľkodňovú hospitalizáciu na lôžku.

Pokyny pre pacientov:
  JZS - krčné lekárstvo    
  JZS - očné lekárstvo    
  JZS - ortopédia    
JZS - urológia    

© 2006  Web administrator Ing. Libor Feketík