3.233.239.102 Nemocnica s poliklinikou Lipt.Mikuláą

História chirurgického oddelenia nemocnice v Liptovskom Mikuláši

Samostatné chirurgické oddelnie vzniklo súčasne s postavením chirurgického pavilónu s 90 lôžkami,
ktorý bol daný do prevádzky 1. júla 1930.

 História chirurgického oddelenia Prim. Hoffman viedol chirurgické oddelenie do 30.júna 1931.
V súčasnosti už nie je možné presne zistiť aké operácie vykonával. Od 1.júla 1931 bol 3 mesiace primárom chirurgického oddelenia
MUDr. Ladislav Tausík, ktorý odišiel z Ľubochne.
Od 1.októbra 1931 bol primárom chirurgického oddelenia
MUDr. Július Werner. Bol Nemec.
V archívoch nemocnice sú operačné knihy zachované od začiatku
roku 1932. Prvý záznam je z 2.1.1932.
Výkon bola ablácia nechta pre unguis incarnatus, operoval primár Werner. Za tento rok bolo
vykonaných 626 výkonov, väčšina z nich bola v lokálnej anestézii. Výnimočne bola použitá lumbálna
anestézia. Prvá apendektómia je zaznamenaná 4.1.1932 /lokálna anestézia, prim.Werner/. V tomto
roku vykonal primár Werner aj ďalšie operácie, všetko v lokálnej anestézii: 5.1.1932 herniotómiu,
27.5.1932 strumektómiu, 14.11.1932 gastrostómiu pre karcinóm pažeráka, 15.12.1932 sutúru
perforovaného žalúdočného vredu. Prvú cholecystektómiu vykonal 10.3.1933. Pri druhej 8.7.1933
po prvý krát použil éter a celkovú anestéziu. Prvú mastektómiu vykonal 25.7.1933,
gastroenteroanastomózu pre inoperabilný karcinóm žalúdka 21.12.1933. V tomto roku je evidovaných
už 1026 zákrokov. Pozoruhodných je 12 prípadov karcinómu konečníka, pri ktorých bol ako výkon
vždy paklenizácia. V roku 1934 sú zaznamenané prvá kolostómia 8.6.1934 a prvá resekcia žalúdka
4.7.1934 /B-II, pre karcinóm/. V tomto roku boli vykonané dve cholecystektómie a dve resekcie
žalúdka. V roku 1936 bola vykonaná prvá resekcia nádoru čreva /colon descendens/ a to v lumbálnej
anestézii. Prim. Werner odišiel v roku 1939 do Nemecka.
Po jeho odchode zastupovali na poste primára pol roka asistenti
z Chirurgickej kliniky LF UK v Bratislave. Dňa 4.7.1939 vykonal
prof. Jakšy prvú prostaktómiu /podľa Steinacha/.
Od 1.augusta 1940 sa stáva primárom chirurgického oddelenia
tunajšej nemocnice MUDr. Jozef Murín, ktorý sem tiež prišiel
zastupovať z I. chirurgickej kliniky a zostal tu pôsobiť ako primár
28 rokov až do roku 1968. Bol žiakom prof. Kostlivého. Povzniesol
chirurgiu na kvalitnú úroveň. V roku 1940 je prvý záznam o podaní
transfúzie krvi. Od augusta 1944 do apríla 1945 /počas SNP a bojov
o oslobodenie Liptovského Mikuláša/ sa ošetrovali zväčša vojnové
úrazy.
 História nemocnice
 Verejná krajinská nemocnica v Palúdzke pri Liptovskom Mikuláši Najhoršia situácia bola pri oslobodzovaní mesta vo februári a marci
1945 počas dobýjania výšiny Nicovô. V tom období pracovalo
v nemocnici len chirurgické oddelenie a to v suteréne chirurgického
pavilónu. Okrem prim. Murína tu pracovali dr. Obetko a dr. Hilbert.
Ošetrovali strelné a devastujúce poranenia vojakov všetkých
bojujúcich národností /aj Nemcov/.
Len 7.2.1945 bolo ošetrených 13 ťažkých strelných poranení.
O tom, že práca v týchto bojových podmienkach nebola ľahká svedčí to, že areál nemocnice v tomto období dostal 132 priamych
zásahov, z toho aj operačná sála.
Po skončení vojny bol taký nedostatov chirurgov, že všetky výkony počas novembra a decembra
1945 /včítane resekcií žalúdka/ musel vykonať sám prim. Murín s dvomi rádovými sestrami /obe
mali meno Anna/. V roku 1946 tu operoval aj prof. Kňazovický pacienta s dilaceráciou ruky.
V roku 1947 vykonal prim. Murín prvú choledocholitotómiu s T-drénom /25.3.1947/ a v roku 1949 prvú
splenektómiu /8.3.1949, pre Morbus macolosus Werlhofi/.
Prvá osteosyntéza na oddelení bola vykonaná 8.8.1949 /Laneho dlaha pri otvorenej
zlomenine stehna/ a prvá nefrektómia 30.1.1951 /re nádor/.
V roku 1951 zastupoval prim. Murína od júna do septembra prim. Š.Kukura z Michaloviec. Vykonal
niekoľko operácií, ktoré sa dovtedy na oddelení nerobili: trepanopunkciu pre subdurálny hematóm,
lumbálnu sympatektómiu, meniskektómiu a laminektómiu pre LIS.
V roku 1952 vykonal prim. Murín prvú abdominosakrálnu amputáciu rekta /25.1.1952/ a prvú
hemikolektómiu /8.4.1952, pre nádor céka/. Narkotizačný prístroj bol po prvýkrát použitý 14.11.1954.
Narkózu podávali rádové sestry. Prvá endotracheálna intubácia bola 21.1.1959, vykonal ju neskorší
primár dr. Lehotský. V roku 1960 bola vykonaná prvá totálna resekcia žalúdka /dr.Burda/.
V roku 1966 sa osamostatnilo ortopedické oddelenie /prim. Fábry/ a v 1967 urologické oddelenie
/prim.Čík/.
V apríli 1968 prim. Murín náhle zomrel.

Od roku 1968 bol primárom oddelenia MUDr. Slavomír Burda, odchovanec a žiak prim. Murína,
ktorý mu robil zástupcu. Pokračoval v práci svojho predchodcu. V roku 1970 sa počet lôžok na oddelení znížil
na 70. Primár Burda bol v r. 1974 zo svojej funkcie odvolaný.

Od r. 1974 bol primárom MUDr. Eugen Lehotský, tiež domáci odchovanec a žiak prim.Murína.
Pôsobil vo funkcii primára 20 rokov. Počas tohto obdobia sa začala rozvíjať traumatológia /dr.Kováč, neskôr
Dr. Cvengroš/, onkochirurgia /dr. Drobčo/ a od 1992 cievna chirurgia /dr. Hajduk, neskôr dr. Rusňák/.
Prvá cievna rekonštrukcia bola vykonaná 21.8.1992 / F-P bypass, dr. Hajduk/. Od r. 1993 sa robia
aortofemorálne bypassy, od 1994 resekcie aneuryzmy aorty. V roku 1994 odišiel prim. Lehotský do
dôchodku.

Od 1. októbra 1994 do 31.12.1999 bol primárom chirurgického oddelenia MUDr. Stanislav Hajduk.
Zaviedol do praxe laparoskopickú cholecystektómiu, prvú vykonal 22.2.1995. Od r. 1997, kedy došlo
k redukciám posteľového fondu, má oddelenie 58 lôžok.

Od 3.1.2000 po odchode prim. Hajduka do dôchodku sa stáva primárom MUDr. Drobčo Ján, domáci
odchovanec. Počas jeho pôsobenia sa chirurgia presťahovala do nového chirurgického pavilónu.


Nemocnica s poliklinikou Liptovskom Mikuláši dnes
Rozdelila sa na traumatológiu/ prim.Kováč/, OCS a COS /prim.Rusnák / a chirurgiu.
Týmto rozdelením došlo k redukcii posteľového fondu na 40 postelí. Do štandartnej praxe sa zaviedli
totálne gastrektomie s konštrukciou anastomózy pomocou staeplerov s využitím pouchov. Taktiež
subtotálne kolektomie, ultranízke resekcie rekta s konštrukciou anastomóz steplerom aj s použitím
pouchov. Začali sa robiť resekčné výkony na pečeni v rámci onkologickej chirurgie. Pod vedením
prim.OCS a COS MUDr. Rusnáka Františka cievneho chirurga sa štandartizovali výkony na brušnej
aorte, všetky typy cievnych bypassových operácii a výkony na karotických tepnách. 1.12.2005
odchádza prim. Rusnák František pracovať na novo tvoriace sa pracovisko cievnej chirurgie do ÚVN
Ružomberok a vedením OCS a COS je poverený prim. MUDr. Drobčo.


     ....nahornahor

© 2006  Web administrator Ing. Libor Feketík