Úsek trasfuziológie       Úsek trasfuziológie

MUDr. Alexandra ZEMANČÍKOVÁ Vedúci lekár úseku hematológie a transfuziológie a odborný zástupca zodpovedný za prípravu transfúznych liekov
MUDr. Zlatica ČAJKOVÁ Odborný zástupca zodpovedný za kvalitu transfúznych liekov
MUDr. Martina GAJANCOVÁ Lekár
MUDr. Barbora ŠUŤÁKOVÁ Lekár
Viola BENKOVIČOVÁ Vedúci zdravotnícky laborant

Sestry:
Bc. Lívia Kotianová
Jana Paukovčeková
Dana Hricová
Mgr. Jana Žalmanová
Miroslava Mlynčeková


Úsek transfuziológie
je pracoviskom, v ktorom sa pripravujú (vyrábajú) transfúzne lieky z krvi darcov.
Súčasťou prípravy transfúznych liekov je vyšetrenie darcov krvi, odber krvi, skúšanie krvi, jej spracovanie, uchovávanie a distribúcia.

Na našom oddelení vykonávame
• odbery krvi od dobrovoľných darcov
• odbery krvi pre autológne transfúzie (t.j. darca sám sebe - napr. pred plánovanou operáciou)
• prípravu transfúznych liekov z krvi darcov
• uchovávanie a distribúciu pripravených transfúznych liekov

Súčasťou práce transfúziologického oddelenia je tiež
• nábor darcov krvi
• evidencia darcov krvi
• vytvorenie a vedenie registra darcov a osôb vyradených z možnosti darovať krv
• lekárske vyšetrenia darcov krvi
• vyšetrenie darovanej krvi
• spolupráca s miestnou organizáciou Slovenského červeného kríža v oblasti darcovstva krvi
• v prípade záujmu o registráciu v Národnom registri darcov kostnej drene zabezpečenie odberu krvi a transportu vzorky, vrátane podania informácií
Dôležité informácie pre darcov krvi:

Odberové dni

utorok 6.30 - 8.00 hod.
streda 6.30 - 8.00 hod.

V prípade akútneho nedostatku krvi určitej krvnej skupiny robíme mimoriadne odbery aj mimo plánovaných, vtedy darcov pozývame telefonicky.

Kde nás najdete:
Úsek transfuziológie sa nachádza v areáli nemocnice - budova Oddelenia laboratórnej medicíny, prízemie.

Telefonický kontakt: 044/5563 247 (204)
E-mailový kontakt: transf@nsplm.sk


© 2006  Web administrator Ing. Libor Feketík